Орсон Скотт Кард - Советник по инвестициям

Дата эфира: 22 авг., 2005
Радио: Энергия
Название Время Слушать
Bluetech - Alchemie Dub   опознал Grey2000
с 0 по 5
с 5 по 11
Bluetech - Cosmologic   опознал Grey2000
с 11 по 18
Bluetech - Rubicon   опознал Grey2000
с 18 по 24
Bluetech - Koinonea   опознал Grey2000
с 24 по 30
с 30 по 35
с 35 по 39
с 39 по 45
Bluetech - Oleander   опознал Grey2000
с 45 по 52
Bluetech - 7th Phase Dub   опознал Grey2000
с 52 по 58
с 58 по 64
Bluetech - Burning Waters   опознал Grey2000
с 64 по 69
Ornament - Elgarhythms   опознал Grey2000
с 69 по 79
Ornament - Hypernicus   опознал Grey2000
с 79 по 86
Ornament - The Jesse Tree   опознал Grey2000
с 86 по 90